Pszichovita

"Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak lépdel az utakon és másra gondol. Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek. Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi haladunk az utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célba. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében, csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, melyeken áthaladva végül eljutunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak az utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt." /Márai Sándor/

Kedves Látogató!

Az úton, amelyet végig kell járnunk, amely a másik emberrel - párunkkal, gyermekünkkel, szüleinkkel, barátunkkal - vagy önmagunkkal összeköt, sokszor bizony nehéz megtalálni a helyes irányt. Annyi napi nehézség, küzdelem, kilátástalannak tűnő helyzet jelenthet akadályt. A legjobb térkép önmagunknál van, a kivezető utat, a megoldást mindenkinek magának kell megkeresni, észre kell venni az addig zsákutcához vezető megoldások hibáit. Meg kell találni azokat a belső erőket, melyek képessé tesznek erre, meg kell tanulni a térképolvasást. Azonban a bajban levő ember önerejéből nemigen képes erre. A pszichológia ismeri a lélek anatómiáját, kész feltárni a pillanatnyi elakadások mögötti okokat. Mégsem oldja meg senki helyett a nehéz helyzeteket, nem ad kész megoldási mintákat, nem keres bűnbakot sem. Ám sajátos módszereivel képes úgy kísérni, hogy a felismerésekhez, megoldásokhoz vezető utat, a rejtett belső erőforrásokat mindenki maga találja, keresse meg. Ebben tud a pszichológus társ, kísérő lenni.
Ehhez ajánlom a segítségemet!
Dr. Bacsárdi Csilla klinikai szakpszichológus

Magamról

Hiszem, hogy az ember szerethető, hogy szeretni, változni, fejlődni, megújulni képes. Hiszek a gyermekben, a fiatalban, a benne rejlő jóban. Tudom, hogy az ember sérülékeny, gyarló, sebezhető, ám a megélt kínok, megharcolt küzdelmek erősítik, nemesítik, ahogy feltölti a kapott társas megerősítés, támogatás is. Vallom a harmonikus férfi-nő kapcsolaton alapuló család, a családi kötődés mindenhatóságát, oltalmazó - védelmező - erőt adó szerepét. Vallom, hogy önmagunk megismerése hozzásegít egy teljesebb, szabadabb emberi lét megéléséhez. Pályámat tanárként kezdtem, szüntelen önképzéssel, tanulással töltöttem. Bár alkalom adtán ma is szívesen oktatok, mégis útmutató, tanító ember helyett inkább kísérő, segítő, gyógyító embernek tartom magam. Pszichológusi szemléletemet meghatározza az alma mater, a Károli Református Egyetem, mindenekelőtt prof. Dr. Bagdy Emőke humánuma, szakmaisága, példája. Munkám során arra törekszem, hogy szakmai tudásom folyamatos bővítésével és állandó szupervízióval minél sokoldalúbban segíthessek a hozzám fordulóknak.

Pszichológusként az elmúlt évtizedben főként pedagógiai szakszolgálatnál, gyermekvédelmi szakterületen tevékenykedtem. Számos pszichológiai témájú előadást és tréninget tartottam a versenyágazat, a közszféra és civil kezdeményezések különböző fórumain. Doktori képzés keretében tudományos kutatást folytattam, oktattam felsőoktatási intézményekben. Szaktanácsadói, szakértői feladatokat is végeztem. Gyermekek és felnőttek pszichés problémáival egyaránt foglalkozom. Pszichológiai magánrendelésen 2010-óta fogadom klienseimet.

Képzettség

 • ELTE- Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola: PhD
 • Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Pszichológia Tanszék: klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus
 • Károli Gáspár Református Egyetem: pszichológus (interperszonális szakirány)
 • BME: közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga
 • BDTF: magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • ACSJTKF: tanító, orosz spec.koll.

Módszerspecifikus képzések

 • Fókusztréner
 • NLP- terapeuta (practicioner, master)
 • WISC-IV
 • Dinamikus rajzelemzés
 • Kognitív viselkedésterápia
 • Család- és párterápia
 • Játék,- világjáték,- báb,- rajzterápia

Amiben segíthetek

Felnőtteknek

Serdülőknek

Gyerekeknek

Miben segíthetek? - Felnőtteknek

 • Testi panaszokban megjelenõ lelki konfliktusok
  • pszichogén eredetű allergiák kezelése
  • stresszkezelés
  • alvászavar
  • étkezési zavarok
   • kóros soványság / anorexia
   • önhánytatás, falási rohamok/ bulimia
   • testedzési mánia
  • pszichoszomatikus tünetek gyógyszermentes kezelése
  • lelki támogatás testi betegségek esetén
 • A hangulati és akarati élet változékonysága
  • önértékelési, hangulati zavarok
  • motiválatlanság, levertség
  • önismeret fejlesztés, lelki fejlődési igény
  • önbizalomhiány
  • indulatkezelési nehézség, agresszivitás, dühkitörés
  • öngyilkossági késztetések
  • a testkép zavara
  • pánik, fóbia és egyéb szorongásos élmények
 • Kríziskezelés
  • gyász
  • válás
  • trauma átélése ( baleset, bántalmazás…stb.)
  • veszteség feldolgozása
  • indulatkezelési nehézség, agresszivitás, dühkitörés
  • megváltozott élethelyzetek kezelése
   • új munkahely
   • családi állapot megváltozása
   • gyermekszületés
   • költözés
 • Munkahelyi nehézségek
  • teljesítményszorongás
  • munkahelyi stressz
  • önérvényesítési nehézség
  • munkamánia
  • munkahelyi pszicho terror
  • munkahelyi pozícióval járó megterhelés
 • Kapcsolati zavarok
  Párterápia - Családterápia
  • párkapcsolati problémák
  • válás, szakítás
  • szexuális zavarok
  • a családi élet zavarai
  • társfüggőség
  • tartós párkapcsolat kialakításának nehézsége
  • elmagányosodás
 • Életvezetési tanácsadás
  • a lelki egészség megőrzése, helyreállítása
  • döntéshozatali nehézségek
  • célok és prioritások felállítása
  • a nőiséggel, anyasággal kapcsolatos kérdések
 • Gyermeknevelési tanácsadás
  • baba-mama konzultáció, babavárás
   • a szülő fokozott aggódása, bizonytalansága
   • a gyermek hasfájós, rossz evő
   • túlzott sírás…stb.
  • kapcsolati és kommunikációs kudarcok
  • kamaszokkal kapcsolatos konfliktusok
  • nevelési nehézségek, bizonytalanság, tanulási problémák
 • Minden egyéb felnőttkori pszichés nehézség

Miben segíthetek? - Serdülőknek

 • önértékelési zavar, önbizalomhiány
 • a szülő-kamasz kapcsolat konfliktusai
 • testképzavar , evészavarok
 • "szerelmi bánat"
 • szexualitással kapcsolatos nehézségek
 • a nemi érést kísérő lelki problémák
 • életvezetési kérdések
 • pályaválasztási tanácsadás
 • iskolai teljesítményzavar
 • szorongás
 • hangulati zavar, depresszió, motiválatlanság
 • indulatkezelési nehézségek, agresszivitás
 • öngyilkossági késztetések, önsebzés
 • kortárskapcsolati nehézségek
 • kortárscsoportok, bandák túlzott befolyása
 • függőség: alkohol, drog
 • minden egyéb serdülőkori pszichés nehézség

Miben segíthetek? - Gyerekeknek

 • étkezési problémák
 • alvási zavarok (elalvási nehézség, éjszakai felriadás)
 • enurézis, enkoprézis (bepisilés, bekakilás)
 • egyéb neurotikus tünetek: dadogás, tic, mutizmus. hajtépés, körömrágás
 • pszichoszomatikus tünetek: hasfájás, hányinger, fejfájás
 • testvérféltékenység
 • beilleszkedési nehézség
 • leválási problémák óvodába, iskolába kerüléskor
 • túlzott visszahúzódás, szorongás
 • kapcsolatteremtési nehézség, kortárscsoportbeli magányosság
 • tanulási zavarok kivizsgálása
 • kényszeres tünetek
 • agresszivitás, magatartási problémák
 • fokozott érzékenység
 • válás utáni krízis rendezése
 • hirtelen trauma, gyász feldolgozása
 • jelentős változás a gyermek hangulatában, szokásaiban
 • minden egyéb gyermekkori pszichés tünet

Csoportos tréningek

Csoportos tréningek
 • Fókusztréning (serdülő/felnőtt)
 • Személyiségfejlesztő tréning (serdülő/felnőtt)
 • Szülőtréning
 • Önismereti tréning (serdülő/felnőtt)
 • Kommunikáció és konfliktuskezelő tréning (serdülő/felnőtt)
 • Kismama tréning
 • Burn-out (munkahelyi kiégés) tréning
 • Szupervíziós tréning

FÓKUSZTRÉNING

LELKI EGÉSZSÉGÜNK MEGŐRZÉSÉÉRT
Munkám során örömmel tapasztalom, hogy a pszichológiával kapcsolatos feltételesség és óvatosság ellenére fokozatosan nő azoknak a tábora, akik felismerik, hogy testi egészségük megőrzése mellett, sőt annak érdekében a lelki egészségre is figyelmet kell fordítani. Ma már – a pszichoszomatikának köszönhetően- szerencsére tudományosan igazolt és elfogadott az a tény, hogy a testi egészség alapja a lelki egészség, a mentális jóllét, mely, ha sérül, előbb-utóbb keres és talál egy szervet, melyet megbetegít. Milyen fontos lenne mindannyiunk számára, hogy ne várjuk meg a testi, lelki betegség tüneteinek megjelenését! Pszichológusként kiemelten fontosnak tartom a megelőzést. A pszichés jóllét - önmagunk harmonikus és tudatos megélése, elfogadása -, az önismeret és önfejlesztés igénye, képessége tanulható és fejleszthető. Sokféle pszichológiai módszer szolgálhatja ezt, egyik általam eredményesnek tapasztalt és szívesen alkalmazott metodika ezek közül a FÓKUSZOLÁS. A FÓKUSZOLÁS T. Gendlin osztrák származású, Amerikában élő filozófus és pszichoterapeuta nevéhez fűződik.
A FÓKUSZOLÁS csoportban is végezhető egyéni módszer, életproblémák megoldása önerőből. Lényege a figyelem tudatos ráirányítása az élethelyzetekhez kapcsolódó és azokat kísérő belső testi érzetekre, a testi érzetekhez kapcsolódó tapasztalati élmény megragadása. A folyamat magában hordozza és serkenti a változást, amely a probléma megragadásában és a problémakezelésben, valamint a viselkedésben is megjelenik. A sikeres fókuszolóban nem csak az aktuális probléma oldódik meg, hanem azon túl, hogy eszközt tanult a későbbiekben jelentkező problémák és gondok megoldására, életének további lelki ”területein” is könnyebben igazodik el, fogékonyabbá válik a belső dilemmák, összefüggések felismerésére és feldolgozására. A módszert gyakorlók körében általánosságban nő az érdeklődés a pszichológiai kérdések és az önismereti élmények iránt.
„A fókuszolás a „keresés” egyik sajátos útja. Gendlin szerint, ha feszültek vagyunk, nem érezzük jól magunkat, szorongás gyötör bennünket, bajainkban elakadunk, elcsüggedünk, mindig keresni kell lelkiállapotunk értelmét. A fókuszolásban ezeket mindenkinek magának kell keresnie, a saját szervezetében. A módszer alapgondolata, hogy a testben, az ember zsigereiben megvan a lelki helyzetmegértés kulcsa, csak tudni kell figyelni a test belső jelzéseire. A fókuszolás nagy visszhangjához hozzájárult, s a hatás szempontjából legfontosabb az, hogy a bajba jutott embernek magának kell önmagán segítenie, és hogy Ő ERRE KÉPES IS.” ( Buda B.)
A fókuszolás egy olyan népszerű pszichológiai módszer, mely segíti lelki életünk tudatos, harmonikus megélését, ezáltal társas kapcsolataink gazdagodását. A FÓKUSZOLÁS öngyógyító lelki munka, melyet ÖNMAGUNKÉRT teszünk.
„ EREDETI, INNOVATÍV, LELKESÍTŐ” ( Carl Rogers)
MIRE JÓ A FÓKUSZTRÉNING ?
 • MÉLY PSZICHOLÓGIAI PIHENÉS
 • STRESSZ, SZORONGÁS, FESZÜLTSÉG CSÖKKENÉS
 • ÖNISMERET MÉLYÜLÉSE
 • SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
 • TESTI-LELKI MEGÚJULÁS
 • ÉLETSZEMLÉLET VÁLTOZÁS
KIKNEK AJÁNLOTT?
 • Mindenkinek, aki mélyebb önismeretre vágyik, szeretne változtatni közérzetén, vagy egyszerűen szeretné tudatosabban megélni mindennapjait.
 • Segítő szakmájú szakembereknek, pedagógusoknak.
 • Egészséglélektani és klinikai alkalmazásra.
 • Az üzleti szférában (szupervízió, coaching), erős stresszhatásnak kitett munkakörökben.
 • A módszer végezhető gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt. Gyermekkori alkalmazása gyógyító és egészségvédő hatású lehet, különösen indokolt a fejlődésükben megzavart gyermekeknek.
 • Serdülőkorban, amikor az önismeret, a konstruktív önmegfigyelés egyenesen gyógyító, prevenciós hatású.
 • Pszichoterápiában, nagyban hozzájárul a sikerességhez mind a kliens, mind a terapeuta vonatkozásában.
A fókuszolásról részletesebben: www.fokuszolas.hu
FÓKUSZCSOPORT INDUL
   • 4-8 fő részvételével
   • összesen 18 óra időtartamban, a résztvevőkkel egyeztetett időpontban, lelki munkára alkalmas nyugodt környezetben.
   • Helyszín: Veszprém, Sorompó u.18.I/5.
   • az első alkalom ingyenes, bemutató jellegű, a résztvevő eldöntheti megfelelő-e számára a módszer.
   • A módszer végezhető gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt. Gyermekkori alkalmazása gyógyító és egészségvédő hatású lehet, különösen indokolt a fejlődésükben megzavart gyermekeknek.
   • vezeti : Dr. Bacsárdi Csilla pszichológus, fókusztréner
   • Érdeklődni, jelentkezni lehet: 06-30-9060191
   • A csoportok indítása a jelentkezők igényei szerinti, folyamatos

Iskola-, Óvodapszichológia

 • Prevenciós foglalkozások : alkohol, drog, bántalmazás, szexuális fejlődés, nemi identitás, serdülőkori krízis , kortárscsoportok befolyása...stb.
 • Magatartási, beilleszkedési, társkapcsolati nehézségek, teljesítményzavar ...stb. pszichológiai okfeltárása, kezelése
 • Pedagógus-szupervízió: egyéni, csoportos
 • Pedagógus konzultáció, esetmegbeszélés konkrét esetek kapcsán
 • Mediáció: tanár- tanár, tanár-diák, tanár-szülő, diák-diák konfliktusok rendezése
 • Tréningek gyermek/ serdülő csoportoknak:
  • agresszivitás
  • asszertivitás
  • nismeret, személyiségfejlesztés
  • kommunikáció
  • konfliktuskezelő tréningek
 • Tréningek tantestületeknek:
  • konfliktuskezelő
  • burn-out (munkahelyi kiégés)
  • stresszkezelés
 • Előadások tantestületi értekezleteken, szülőakadémiák vezetése

KÉPESSÉGVIZSGÁLAT

Kiknek ajánlott?
Azoknak a szülőknek,
 • akik bizonytalanok gyermekük képességeit illetően, és a megfelelő iskolaválasztás érdekében szeretnék tudni mennyire terhelhető gyermekük (pl. középiskolai, felsőoktatási jelentkezés kapcsán)
 • akik nem tudják eldönteni, hogy ítéljék meg gyermekük iskolai teljesítményét, hogyan viszonyuljanak: legyenek-e elégedettek vagy merjenek többet követelni?
 • akik nem tudják eldönteni, hogy a szorgalom hiánya vagy egyéb okok miatt teljesít alul gyermekük
 • akiknek gyermeke rosszabbul teljesít vagy nem fejlődik oly módon, ahogy elképzelte
 • akiknek gyermeke tanulási nehézséggel küzd, s szeretné az okát és a kezelés módját ismerni
 • akik szeretnék gyermeküket képességeinek megfelelően fejleszteni (megfelelő iskolaválasztás, tehetségnevelés, felzárkóztatás)
 • akiknek gyermeke valamilyen területen tehetséges, s a legtöbbet szeretné kihozni magából, vagy több területen is rátermett, s nem tudja, milyen irányban fejlődhetne tovább
 • akik nem tudják eldönteni, érett-e gyermekük az iskolakezdésre
Azoknak a felnőtteknek,
 • akik munkahelyválasztás, pályamódosítás előtt állnak
 • akik kíváncsiak saját képességszintjükre
VIZSGÁLATI TÍPUSOK
 • Iskolaérettségi vizsgálat (5-7év)
 • Képességvizsgálat óvodáskorú gyermekeknek(4-6év, részképességek mérése, képességprofil )
 • Képességvizsgálat iskoláskorú gyermekeknek és serdülőknek (6-18év, többfaktoros intelligencia-profil, kreativitás-, motivációk-, érzelmi intelligencia vizsgálata)
 • Tanulási zavarok kivizsgálása gyógypedagógus közreműködésével
 • Képességvizsgálat felnőtteknek (többfaktoros képességprofil, érzelmi intelligencia, motivációk-, kiégés vizsgálat)
A VIZSGÁLAT MENETE
 • Interjú a szülővel (1 alkalom/50perc)
 • A gyermek/ felnőtt vizsgálata (1-3 alkalom)
 • Lezárás
 • Tanulási zavarok kivizsgálása gyógypedagógus közreműködésével
 • Az eredmények ismertetése: szóbeli tájékoztatás / tanácsadás, írásbeli szakvélemény vagy mindkettő formájában

Módszerek

Nem könnyű elismerni, hogy valami miatt rosszul mennek, nem működnek a dolgok, a kapcsolatok. Nem könnyű segítséget kérni, pszichológushoz fordulni. Klienseim sokszor félve teszik meg az első lépéseket. Fontos tudni, hogy a pszichológus nem értékel, nem bírál, nem ad kész megoldási mintákat, nem hoz döntéseket senki helyett és számonkérés sincs. Képzettsége szerint ismer és alkalmaz tudományosan elfogadott módszereket a pszichés nehézség feltárására és oldására. Segíteni annak tud, aki maga is tenni akar, motivált a változásra. A pszichológiai területei közül a klinikum, azaz a pszichés zavarok diagnosztikája és gyógyítása, valamint a pedagógiai pszichológia területén vagyok főként felkészült. Széleskörű tapasztalatom van csoportos módszerek alkalmazásában, sokak által látogatottak serdülő- és felnőtt lélektani csoportjaim. Módszertani eszköztáram sokrétű, így tudok az adott személyhez, problémához leginkább illeszkedő és hatékony terápiás módszert választani, ajánlani. Kizárólag tudományosan igazolt, bizonyítékon alapuló metodikát alkalmazok. Munkámat a pszichológusi titoktartásnak megfelelő diszkrécióval végzem.
Mi történik a pszichológusnál?
 • Az első találkozás (első interjú) a kliens nehézségének, problémájának részletes feltérképezését szolgálja. A kliens tájékoztatást kap a pszichológussal való együttdolgozásról, s e bővebb információ és személyes benyomásai alapján eldöntheti, akarja-e a szakmai segítséget igénybe venni a továbbiakban. Gyermekek esetén az első beszélgetés mindig a szülőpárral történik.
 • Általában ezt követően (2-3 alkalom során) pszichológiai beszélgetésből, megfigyelésből, pszichológiai tesztek és kérdőívek felvételéből összetevődő
  pszichológiai vizsgálat (pszichodiagnosztika) következik, mely a kliens személyiségének megismerését szolgálja.
 • A fentiek ismeretében ezt követően mindig egyénre szabottan választok és ajánlok meg a fejlődést legjobban elősegítő megoldást, pszichoterápiás módszert. Kölcsönösen eldönthetjük, vállaljuk-e a további közös munkát. Ha igen, megállapodunk annak menetében, tisztázzuk a kereteket, az együttműködés feltételeit.
 • A pszichológusnál folyó munka leggyakrabban tanácsadás vagy terápia keretében történik. A tanácsadás 5-10 ülést jelent, az alap pszichoterápia 15-50 ülést.
Az általam kínált módszerek:
 • pszichodiagnosztikai kivizsgálás projektív és kérdőíves módszerekkel
 • tanulási zavarok vizsgálata, képességvizsgálat, szakvélemény készítés
 • pszichológiai konzultáció: egyéni, pár, szülő-gyermek, serdülő tanácsadás
 • segítő beszélgetés
 • kognitív terápia
 • fókuszterápia: egyéni, csoportos
 • NLP-terápia
 • báb- és játékterápia
 • csoportos tréningek

Kapcsolat

Érdeklődni és bejelentkezni kizárólag személyesen lehet a következő telefonszámon:
Dr. Bacsárdi Csilla - 06-30-9060191
Email-cím: bacsardicsilla[at]gmail.com
A rendelés helye: 8200 Veszprém, Sorompó utca 18 I/5.
Árak:

Általános klinikai pszichológiai óradíj: 20.000 Ft/ 50 perc
Párkapcsolati konzultáció/terápia: 25.000 Ft/ 50 perc

(A díjazás mértékét a kezelendő probléma súlyossága, az alkalmazott terápiás módszer, valamint a kezelés időtartama módosíthatja.)
Veszprémben a Cédrus lakóparkban található magánrendelőmben fogadom a hozzám fordulókat, lelki munkára alkalmas, kényelmes, diszkrét környezetben.
A pszichológiai konzultációk 50 percesek.
A bejelentkezés kizárólag telefonon történik.
Rendelési idő: Előzetes egyeztetés szerint.
Gyermek- és serdülő esetén első alkalommal mindkét szülő megjelenése szükséges!